Har du frågor eller funderingar kring ditt gymnasieval?

Här kan du som sökande ta del av information som kan underlätta ditt gymnasieval, ta dig därför tid att utforska vår hemsida. Ansökan till gymnasiet görs via ett system som heter Indra.

Till Indra   Film om Indra   Ditt slutantagningsbesked

Så här söker du

Ansökan till gymnasiet gör du i ett system som heter Indra. Du får inloggningsuppgifter skickade till dig med post innan ansökan öppnar.

Läs mer

Programguide

I gymnasieskolan finns 18 nationella program, varav 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Det finns också introduktionsprogrammet som har 4 olika inriktningar.

Läs mer

Antagning

Hur går antagningen till? Vad menas med preliminärantagning? När får jag mitt antagningsbesked?

Läs mer

Statistik/Rapporter

Här kan du följa sökandestatistik och antagningsstatistik för skolor och program i vårt område. Statistiken uppdateras regelbundet under hela antagningsåret.

Läs mer

In english

Information in english about how to apply.

Read more

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till det gemensamma antagningskansliet, Antagning Fyrbodal. Här finns även kontaktuppgifter till samtliga gymnasieskolor i Fyrbodal.

Läs mer

Viktiga datum 2024

Sökande till gymnasiet kommer att få ett lösenordsbrev hemskickat med post i god tid innan ansökningsperioden startar.

  • datum
  • dec 5 Ordinarie ansökningsperiod startar
  • feb 1 Sista dag för ansökan
  • apr 11 Preliminärt antagningsbesked visas i Indra och justeringsperioden via studie- och yrkesvägledaren startar
  • jun 3 Sista dag att göra eventuella justeringar i ansökan
  • jun 25 Slutligt antagningsbesked visas i Indra
  • jul 4 Sista dag att svara på antagningsbeskedet
  • aug 5 Reservantagningsbesked visas i Indra, därefter görs reservantagning löpande