Information om ansökan

Du som är folkbokförd i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg och vill söka till gymnasiet ska göra det via en sida som heter Indra. I december skickas ett brev med uppgifter om inloggning till alla som ska söka. Även Åmåls kommun ligger i Fyrbodal men elever folkbokförda där ska göra sin ansökan via antagningskansliet i Karlstad.

Fritt sök finns däremot i hela Fyrbodal vilket innebär att samtliga elever i alla 14 kommuner är förstahandsmottagna till alla utbildningar i området.

Ansökan till gymnasiet görs via ett system som heter Indra. Nedanför hittar du länken till Indras startsida.

Till Indra

Första gången du loggar in i Indra ska du:

  • Byta lösenord
  • Ange dina kontaktuppgifter. OBS! Det är viktigt att du anger en e-postadress som du kan använda under hela antagningsperioden, dvs tills skolan börjar i augusti. Använd därför helst en egen adress och inte den du har i skolan.

Om du är folkbokförd inom området, men går på skola utanför, kontakta Antagning Fyrbodal så skickar vi en ansökningsblankett hem till dig. Kontaktuppgifter hittar du här. Vi registrerar dig och din ansökan och du får inloggningsuppgifter till Indra där du kan följa din ansökan.

För att kunna bli antagen till gymnasieskolans nationella program ska du:

  1. ha slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande
  2. inte tidigare gått igenom utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning, eller avlagt International Baccalaureate (IB)
  3. påbörja utbildningen senast vårterminen det år du fyller 20 år
  4. uppfylla det nationella programmets behörighetskrav

Har du inte fått dina inloggningsuppgifter eller tappat bort dem:

Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare alternativt kontakta Antagning Fyrbodal, antagning@fyrbodal.se. Du som inte bor i området men vill söka våra utbildningar ska göra ansökan via din hemkommun. Prata med din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig.

Att tänka på

Samla på dig information om utbildningar och skolor och fundera i god tid igenom dina val så att du är så säker som möjligt. Val som ändras efter justeringsperiodens slut behandlas som sent inkomna och du hamnar sist i kön (se nedan).

Tänk igenom ordningen på dina val så att det program du helst vill in på ligger som val 1, det du näst helst vill in på ligger som val 2 osv. Du prövas för antagning i den ordning valen ligger, antas du på val 1 stryks alla val efter det.

Lägg till val till nationella program även om du är obehörig när ansökan görs – du kanske blir behörig i slutbetyget.

Se till att du har en mejladress som du kommer åt – den ska du ange första gången du loggar in på Indra och det är till den som viktiga meddelanden kommer. Kolla mejlen regelbundet så att du säkert får alla meddelanden kring din ansökan och antagning.

Sent inkommet omval

Du ska göra ditt val till gymnasiet senast 1 februari. I perioden 9 april till 3 juni kan du med hjälp av din SYV justera i din ansökan. Alla ändringar i ansökan som görs efter 3 juni räknas som sent omval. Det är viktigt att veta att hela din ansökan (alla val) behandlas som sent inkommen och du antas till programmet i mån av plats.

Söka gymnasiet på nytt – för dig som redan går på gymnasiet

Om du redan går på gymnasiet, men vill söka på nytt till ett annat programs årskurs 1, ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagning Fyrbodal så hjälper vi dig med inloggning till Indra. Ska du gå om årskurs 1 på samma program behöver du inte göra en ny ansökan.

Söka utbildning utanför Fyrbodals antagningsområde

Du som vill söka en utbildning utanför Fyrbodals antagningsområde kan på egen hand lägga till utbildningar i Åmål, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen (NB) och riksrekryterande utbildningar. Övriga utbildningar måste du få hjälp med av din SYV.

Söka utbildning inom Fyrbodals antagningsområde – för dig som är folkbokförd utanför området

Du som vill söka en utbildning inom Fyrbodals antagningsområde men är folkbokförd i en kommun utanför, ska göra din ansökan via din hemkommuns antagningskansli. Ditt kansli skickar din ansökan vidare till Antagning Fyrbodal. Vi registrerar dig, dina val och betyg. Du får också en inloggning till Indra – vårt system för ansökan och antagning – där du kan följa din ansökan.

Personuppgifter

Personuppgifter i ansökan kommer att registreras i enlighet med GDPR, som underlag för antagningen till gymnasieskolan.

För ytterligare information om detta hänvisas till dataskyddsombud i den kommun, det landsting eller den fristående skola du sökt till.