Om du ska flytta

Om du vet att du ska flytta under eller strax efter antagningen till gymnasiet, är det väldigt viktigt att du informerar oss om det. Du kan också be din studie- och yrkesvägledare om hjälp. Här har vi samlat information till dig som planerar att flytta till, från eller inom Fyrbodal.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för folkbokföring, kan du ta kontakt med Skatteverket i inflyttningskommunen för att få information.

Om du ska flytta FRÅN Fyrbodals antagningsområde

Trots att du planerar att flytta bör du även söka gymnasieutbildning i din hemkommun. Din gymnasieansökan prövas då för antagning i hemkommunen tills du är folkbokförd i den nya kommunen. Här följer några viktiga steg att följa när du söker till gymnasiet och ska flytta:

  • Lägg till skola och utbildning som du vill söka i den kommun som du ska flytta till, i din ansökan. Du behöver ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare
  • Sök alltid skola och utbildning även i den kommun du just nu är folkbokförd i, så att du har någon gymnasieplats om flytten inte blir av – ibland blir det ju ändrade planer.
  • Information om din flyttanmälan, din ansökan, dina kontaktuppgifter och betyg, lämnar vi på Antagning Fyrbodal till mottagande antagningskansli.
  • Du ska själv kontakta mottagande antagningskansli om du har frågor om hantering av flyttanmälan eller om du har särskilda önskemål om gymnasieutbildning i den nya kommunen.

Om du ska flytta TILL Fyrbodals antagningsområde

Du ska alltid göra ditt gymnasieval och din flyttanmälan via antagningskansliet där du för närvarande är folkbokförd. Du bör söka utbildning både i din nuvarande hemkommun och i kommunen du planerar att flytta till.

Din ansökan prövas i två steg:

  • Beslut om mottagande
    Du som inte är folkbokförd i Fyrbodal får din ansökan prövad med beslut om mottagande. Det betyder att sökt kommun beslutar om du ska bli mottagen som sökande i första hand, i andra hand eller inte alls.
  • Reservation av gymnasieplats
    I avvaktan på att din folkbokföringsadress ska ändras reserverar Antagning Fyrbodal en plats för dig. Förutsättningen för att du ska kunna få den reserverade platsen är att du är folkbokförd inom Fyrbodal samt att du är behörig till vald gymnasieutbildning och når upp till aktuell antagningspoäng.

Om du ska flytta INOM Fyrbodal

Du som planerar att flytta mellan kommunerna inom Fyrbodal, behöver inte göra en flyttanmälan. Vi får informationen om din flytt när din folkbokföringsadress automatiskt uppdateras i Indra. Tänk dock på att vissa kommuner inom Fyrbodal inte ingår i fritt sök; alltså de samverkar inte med alla kommuner om gymnasieprogrammen.

Läs mer om samverkan mellan kommunerna.

Gymnasieval och flyttanmälan

Alla elever har rätt att söka gymnasieutbildning var de vill i Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller i andra hand.

Du blir alltid förstahandsmottagen om du söker utbildning på fristående gymnasieskola eller en riksrekryterande utbildning.

Andrahandsmottagen blir du som söker en utbildning i en annan kommun och samma utbildning erbjuds i din hemkommun eller i det samverkansområde din hemkommun tillhör. Som andrahandsmottagen kan du bli antagen på utbildningen i den sökta kommunen om det finns lediga platser efter att kommunens egna elever har fått en plats. Detta ändras om du blir folkbokförd i den sökta kommunen.

Läs mer om beslut om mottagande till utbildning utanför hemkommunen.

När du flyttat eller om din flytt inte blir av

När flytten är klar ska du meddela Antagning Fyrbodal om val i din ansökan ska strykas.

Om du får ändrade planer och inte längre ska flytta till/från Fyrbodals antagningsområde ska du meddela ditt antagningskansli så snart du kan. Du kan också logga in i Indra för att själv återkalla din flyttanmälan.