Söka program utanför hemkommunen

Alla elever har rätt att söka gymnasieutbildning var de vill i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller i andra hand.

Förstahandsmottagning gäller för dig som söker:

 • Program i din egen kommun
 • Till annan kommunal skola där programmet eller inriktningen du söker inte finns i din kommun eller i eventuell samverkanskommun
 • Program på en friskola
 • Program i en eller flera kommuner som din hemkommun har tecknat ett avtal med – ett så kallat samverkansavtal
 • Program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)

Inom Fyrbodal gäller fritt sök och det innebär att kommunerna kommit överens om att alla elever som är folkbokförda inom Fyrbodal ska vara förstahandsmottagna till alla nationella program och sökbara introduktionsprogram på alla kommunala skolor inom Fyrbodal. Fritt sök omfattar inte elever som är folkbokförda i Sotenäs kommun. Sotenäs har istället skrivit ett samverkansavtal med Uddevalla kommun vilket innebär att elever folkbokförda i Sotenäs är förstahandsmottagna till Uddevalla gymnasieskolors nationella program samt sökbara introduktionsprogram.

Observera att Åmål är med i fritt sök även om kommunen inte är med i antagningsområdet (sökande från Åmål gör sin ansökan via antagningskansliet i Karlstad).

Andrahandsmottagning gäller för dig som söker:

 • Program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i din hemkommun eller via samverkansavtal

Vad spelar det för roll för dig som sökande?

De flesta kommuner tar emot andrahandssökande. Nackdelarna med att vara andrahandsmottagen är i huvudsak två:

 • Som andrahandssökande får du bara plats efter det att alla behöriga förstahandssökande har antagits. Finns det då inga platser kvar så blir du inte antagen, även om du har toppbetyg.
 • Det kan påverka dina möjligheter att få inackorderingstillägg. Om du är andrahandsmottagen har du inte rätt till inackorderingstillägg.

Nationell idrottsutbildning

Att vara antagen till en nationell idrottsutbildning, NIU, är inte skäl för att bli förstahandsmottagen. Däremot är det vanligt att hemkommun och den mottagande kommunen tecknar ett särskilt samverkansavtal om att elever antagna till NIU ska räknas som förstahandmottagna. Om du vill veta vilka samverkansavtal som finns i din kommun eller om du är intresserad av NIU i en kommun där samverkansavtal inte finns, kontakta din hemkommun.

Beslut om mottagande

 • Om du sökt en utbildning inom Fyrbodal är du automatiskt mottagen i första hand och kommer inte att få något beslut.
 • Om du sökt till en skola utanför Fyrbodal får du alltid ett beslut om mottagande där det framgår om du tas emot i första eller andra hand.

Det är den mottagande kommunen som fattar beslutet baserat på ett yttrande som din hemkommun gjort. Beslut om mottagande ska inte förväxlas med ett antagningsbesked – får du beslut om att du är förstahandsmottagen innebär det att du är med och konkurrerar om en plats, inte att du är antagen. Antagningsbeskedet kommer senare. Som beskrivits ovan kan du bli antagen till ett program även om du är andrahandsmottagen.

Särskilda skäl 

Om du anser dig ha särskilda skäl för att bli förstahandsmottagen till en kommunal skola utanför den egna kommunens samverkansområde ska du ange detta i samband med ansökan. Den sökta skolan bedömer om skälen är tillräckliga för att du ska bli mottagen i första hand.

Exempel på särskilda skäl kan vara:

 • Att restiden till skola utanför kommun eller hemkommun är kortare.
 • Personliga förhållanden, t.ex. sociala eller medicinska skäl.

OBS! Till fristående gymnasieskolor är alla elever förstahandsmottagna.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp. Ditt särskilda skäl ska skrivas ned och bifogas din ansökan till gymnasiet. Det finns en särskild blankett som kan användas, denna har din studie- och yrkesvägledare. Det går också bra att skriva ner skälen i ett vanligt dokument.

Samverkansavtal

Ett samverkansavtal innebär att ett antal kommuner har kommit överens om något. Till exempel att tillsammans erbjuda alla elever utbildning på sina gymnasieskolor på samma villkor – att alla är förstahandsmottagna till programmen.

Inom Fyrbodal har i princip alla kommuner kommit överens om att införa fritt sök, vilket innebär att alla elever som är folkbokförda i någon av kommunerna är förstahandsmottagna till samtliga utbildningar i samma område – det vill säga att alla konkurrerar med sitt meritvärde. Fritt sök gäller alla folkbokförda elever i Fyrbodal bortsett från elever som är folkbokförda i Sotenäs kommun. Sotenäs har istället skrivit ett samverkansavtal med Uddevalla kommun vilket innebär att elever folkbokförda i Sotenäs är förstahandsmottagna till Uddevalla gymnasieskolors utbildningar.

Klicka på länken för att se en sammanställning över samverkansavtal som finns i Fyrbodal. Sammanställning samverkansavtal Fyrbodal

Söka program

Under ansökningsperioden ska du logga in i Indra och kan där göra val till utbildningar inom Fyrbodal, Göteborgsregionen, naturbruksprogram inom Västra Götalandsregionen samt till riksrekryterande utbildningar. Vill du söka ett program utanför dessa områden måste du ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Busskort/resebidrag

Det spelar ingen roll om du andrahandsmottagen eller förstahandsmottagen – du får busskort ändå. Skolan måste dock ligga tillräckligt långt bort (minst 6 km). Kontakta din hemkommun för mer information.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som har för långt till skolan för att kunna bo kvar i hemkommunen under studietiden.

Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola på annan ort söker du inackorderingstillägg via din hemkommun. Tänk på att din hemkommun inte har någon skyldighet att bevilja inackorderingstillägg om du blivit andrahandsmottagen. Kontakta din hemkommun för mer information.

Om du ska studera på en fristående skola, en riksinternatskola eller folkhögskola på annan ort söker du tillägget hos CSN . Om din hemkommun erbjuder samma program som du söker på en fristående skola betalar CSN inte ut något inackorderingstillägg.

För att tillägget ska bli aktuellt gäller följande:

 • Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20.
 • Du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Du ska vara folkbokförd hos förälder/vårdnadshavare. Kontakta alltid din hemkommun för att försäkra dig om vad som gäller angående inackorderingstillägget i just din kommun.

Gymnasiestudier utomlands

Antagning Fyrbodal hanterar endast ansökningar till gymnasieprogram i Sverige. Mer information om utlandsstudier finns på Skolverkets hemsida.