Ansök om idrott inom Fyrbodal

För dig som vill gå en gymnasieutbildning med idrottsinriktning finns det flera varianter. Dels finns det nationell idrottsutbildning (NIU) och dels finns det riksidrottsgymnasium (RIG). Det fanns tidigare en variant som kallades lokal idrottsutbildning (LIU), men detta alternativ används inte längre. Vissa skolor erbjuder fortfarande någon form av idrottsprofil på sina program, men det behöver inte anges i ansökan.

Du som vill söka nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom Fyrbodals antagningsområde ska ange det när du lägger till ett val i din ansökan. Leta fram program och skola och ange aktuell idrott under rullisten Idrott. När du sparar kommer du att få en fråga om du vill lägga till samma program utan idrottsvalet. Gör detta om du vill prövas för antagning till programmet även om du inte skulle bli uttagen till NIU. Är det en utbildning utanför Fyrbodal måste det registreras av studie- och yrkesvägledare som i fritext kan skriva att ansökan avser NIU.

Bra att veta för dig som blivit uttagen till NIU eller RIG

NIU och RIG är ofta på skolor utanför den egna kommunen och ansökan till själva idrotten behandlas separat från ansökan till gymnasieprogrammet.

Om du söker NIU i kommuner utanför Fyrbodal är du troligen andrahandsmottagen till programmet eftersom uttagning till NIU inte är ett giltigt skäl för förstahandsmottagning. Om du blivit uttagen till NIU brukar dock hemkommun och kommunen där skolan är placerad teckna avtal om mottagning. Du blir då förstahandsmottagen.

En förstahandsmottagen elev har rätt till inackorderingsbidrag via sin hemkommun.

NIU – Nationell idrottsutbildning inom Fyrbodal