Ansök om idrott inom Fyrbodal

För dig som vill gå en gymnasieutbildning med idrottsinriktning finns det flera varianter. Det är främst nationell idrottsutbildning (NIU) och utbildning på något riksidrottsgymnasium (RIG). Det fanns tidigare en variant som kallades lokal idrottsutbildning (LIU), men detta alternativ används inte längre. Vissa skolor erbjuder fortfarande någon form av idrottsprofil på sina program, men det behöver inte anges i ansökan.

Du som vill söka nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom Fyrbodals antagningsområde ska ange det när du lägger till ett val i din ansökan. Leta fram program och skola och ange Idrottsval. När du sparar kommer du att få en fråga om du vill lägga till samma program utan idrottsvalet. Svara JA om du vill prövas för antagning till programmet även om du inte skulle bli uttagen till NIU. Är det en utbildning utanför Fyrbodal måste det registreras av studie- och yrkesvägledare som i fritext kan skriva att ansökan avser NIU. NIU är inte ett giltigt skäl för förstahandsmottagning.

Bra att veta för dig som blivit antagen till NIU eller RIG

NIU- och RIG-utbildningar ligger ofta på skolor utanför den egna kommunen och ansökan till idrottsinriktningen behandlas separat från ansökan till det nationella programmet.

Om du blivit antagen till riksidrottsgymnasium (RIG) kommer beslutet om mottagning att ändras så att du blir förstahandsmottagen till programmet.

Om du söker NIU i kommuner utanför Fyrbodal är du troligen andrahandsmottagen till programmet eftersom uttagning till NIU inte är ett giltigt skäl för förstahandsmottagning. Detta gör att du kommer in på programmet först om det finns platser kvar. Om du blivit uttagen till NIU brukar dock kommunen där skolan ligger fråga din hemkommun om de vill teckna ett avtal om förstahandsmottagning. Om din hemkommun säger ja till det ändras beslutet om mottagning så att du blir förstahandsmottagen till programmet.

En förstahandsmottagen elev har rätt till inackorderingsbidrag via sin hemkommun.

NIU – Nationell idrottsutbildning inom Fyrbodal