Teknikcollege

Inom Fyrbodals område har vissa skolor certifierats till Teknikcollege. Certifieringen innebär att man förbundit sig att uppfylla vissa kriterier där en av de viktigaste är att utforma och bedriva undervisningen i nära samarbete med teknik- och industriföretag.

Kommuner i vårt område som har skolor med Teknikcollege är Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Du kan läsa mer på Teknikcollege hemsida om vad det innebär, om kriterierna som ska vara uppfyllda samt vilka skolor och program i kommunerna som är certifierade.