Den preliminära antagningen är klar!

15 april, 2021

Nu är den preliminära antagningen klar och du kan logga in i Indra och se ditt preliminära antagningsbesked. Du använder samma inloggningsuppgifter som när du gjorde din ansökan.

Tänk på att det besked du får nu kan komma att ändras till den slutliga antagningen och beskedet ska istället ses som en fingervisning för hur du ligger till. Vid slutantagningen prövas alla elevers ansökan igen och resultatet kan då bli ett annat. Vad som kan ändras till slutantagningen är till exempel en ökad konkurrens där sökande elevers betyg har höjts, att antalet platser på utbildningar har ändrats eller att antalet sökande till utbildningar har ökat. Det kan också vara elever som tidigare varit obehöriga men som sedan blir behöriga.

Om du vill ändra i din ansökan inför slutantagningen ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig. Är du nöjd med de val du gjort behöver du inte göra något alls. Sista dagen att göra justeringar i ansökan är 1 juni. Efter den 1 juni kommer alla ändringar att vara sena omval och din ansökan prövas efter de ansökningar som kommit in i tid.

I samband med att den preliminära antagningen släpps kan det vara en hög belastning på elevsidan i Indra då många försöker logga in samtidigt. Om du har problem med att logga in, vänta ett tag och försök sedan igen. Under tiden kan du hitta antagningspoäng och medelvärde till samtliga skolor i Fyrbodal HÄR.