Behörighetskrav till gymnasieskolan

Det här med behörighet handlar om mer än bara betyg. Det finns först några grundkrav som du ska uppfylla för att anses vara behörig till nationella program.

Du är behörig om du:

  • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande.
  • påbörjar utbildningen senast vårterminen det år du fyller 20 år (för asylsökande gäller att du ska påbörja utbildningen innan du fyller 18 år).
  • inte ha slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning, eller avlagt International Baccalaureate (IB)

Sen kommer vi till betygen! Det krävs minst betyget E i ett antal ämnen. Vilka ämnen det är beror på vilket program du söker.

För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Geografi, Historia, Samhällskunskap, Religion och fem andra valfria ämnen

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs godkända betyg i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Biologi, Fysik, Kemi och sex andra valfria ämnen

För Estetiska programmet krävs godkända betyg i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och nio andra valfria ämnen

För alla Yrkesprogram krävs godkända betyg i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och fem andra valfria ämnen

För Introduktionsprogram (IM) generellt, krävs det att man inte är behörig till sökt nationellt program.

För IM – Programinriktat val (IMV) krävs godkända betyg i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och tre andra valfria ämnen eller
  • Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska och fyra andra valfria ämnen eller
  • Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och fyra andra valfria ämnen

Se även dispens från behörighetskravet i engelska.