Ansökan till gymnasiesärskolan

Från och med antagningsår 2021 kommer Antagning Fyrbodal administrera en del av ansökningsförfarandet till gymnasiesärskolan inom Fyrbodals antagningsområde.

Du som ska söka gymnasiesärskolan kommer att få hjälp med detta av personal på din nuvarande skola. Utbildningar inom gymnasiesärskolan finns på flera platser i vårt område. Studie- och yrkesvägledare eller annan personal på din skola kommer att stötta dig i att ta reda på vilka utbildningar som finns och som kan passa just dig.

Antagning Fyrbodal kommer att ta emot ansökningsblanketter, sammanställa ansökningarna och vidarebefordra dessa till mottagande skola. Den blankett för ansökan som ska användas hittar du här:

Ansökan till gymnasiesärskolan

Observera att Antagning Fyrbodal inte gör antagning till gymnasiesärskolan 2022, utan endast hanterar ansökningar. För antagningsrelaterade frågor hänvisar vi till respektive skola.

Vi hänvisar också till respektive skola när det gäller att se vilka program som erbjuds i Fyrbodals område.

Länkar till kommunernas information

Bengtsfors

Dals-Ed

Färgelanda

Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg)

Lysekil

Mellerud

Munkedal

Orust

Sotenäs

Strömstad

Tanum

Uddevalla

Framtida utveckling

Utbildningschefsnätverket har beslutat att ansökan och antagning till gymnasiesärskolan ska ske på samma sätt som till gymnasieskolan. Det innebär att ansökan kommer att göras i det digitala systemet Indra och att Antagning Fyrbodal ska handlägga och göra antagning. Innan vi kan göra på detta sätt måste Indra anpassas vilket kommer att göras så snart det är möjligt. Det kommer dock inte att hinna bli klart för ansökningsåret 2022. I arbetet med att ta fram rutiner etcetera kommer personal från kommuner och skolor att delta.