Räkna ut ditt meritvärde

För att beräkna meritvärdet ska du summera värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. För dig som inte läst moderna språk blir det maximala meritvärdet 320 poäng.

Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Betygsvärden för dig som går ut grundskolan är:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0

Du kan också räkna ut ditt meritvärde HÄR.