Räkna ut ditt meritvärde

Varje betyg är värt ett visst antal poäng och det är dessa som räknas ihop till ditt meritvärde. För att beräkna meritvärdet ska du summera värdet av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan. Meritvärdet blir då som högst 320. Om man inte har betyg i 16 ämnen räknar man ihop de betyg man har. Det lägsta meritvärde som kan uppnås för behöriga elever är 80 poäng.

Om du har läst moderna språk som språkval kan det betyget också räknas med i ditt meritvärde. Du räknar då ihop dina 16 bästa betyg och ditt betyg i moderna språk. Högsta möjliga meritvärde kan då bli 340 poäng.

Om du söker en utbildning som har färdighetsprov räknas provpoängen också in i ditt meritvärde. Då kan ditt meritvärde bli högre än siffrorna som beskrivs ovan.

Varje betyg (A-F) är värt att visst antal poäng:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0

Du kan också räkna ut ditt meritvärde HÄR.

Om det är fler elever som söker en utbildning än vad det finns platser så är det dina betyg som avgör om du får en plats. De elever som har högst meritvärde blir erbjudna en plats först.

Genom att titta på antagningsstatistik från tidigare år kan du få en uppfattning om vilket meritvärde som behövs för att ha en chans att komma in på olika utbildningar. Det är dock viktigt att tänka på att meritvärdet förändras från år till år. Det beror på hur många platser som erbjuds, hur många som söker och vilket meritvärde dessa elever har.

HÄR kan du hitta antagningsstatistik från tidigare år.