Information om dina antagningsbesked

Om ditt preliminära antagningsbesked

En förklaring över olika antagningsstatusar hittar du HÄR.

Det preliminära antagningsbeskedet grundar sig på höstterminsbetyget för elever i årskurs 9 och slutbetyget för äldre sökande. Det besked du får vid den preliminära antagningen kan komma att ändras till den slutliga antagningen. Förändringen kan bero på till exempel ökad konkurrens där sökande elevers betyg har höjts, att antalet platser på utbildningar har ändrats eller att antalet sökande till utbildningar har ökat. Det kan också vara elever som tidigare var obehöriga men som blivit behöriga till programmet de söker. Det finns alltså ingen garanti för att det besked du får i april kommer att vara detsamma i juni. Det preliminära beskedet ska istället ses som en fingervisning för hur du ligger till.

Alla val som finns i din ansökan prövas på nytt vid slutantagningen i juni, så om du är nöjd med dina val ska du inte göra någonting. Om du däremot önskar ändra något i ansökan kan du lägga till, avstå eller ändra ordning på dina val med hjälp av din studie- och yrkesvägledare fram till den 1 juni. Om du inte är preliminärt antagen till något val kan du behöva kontakta din studie- och yrkesvägledare. Kanske behöver du lägga till ytterligare val, till exempel till ett introduktionsprogram. Val som inkommer efter den 1 juni hanteras som sena omval. Sena omval prövas för antagning efter alla som sökt i tid och hanteras först till reservantagningen

Ytterligare information om din antagning finns under Mitt gymnasieval i Indra. Om du har tappat bort ditt lösenord begär ett nytt under knappen Logga in, och länken Återställ ditt lösenord. Detta kräver att din e-post finns registrerad i Indra. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagning Fyrbodal för hjälp att registrera e-postadressen. Kontaktuppgifter till oss hittar du HÄR.

Om ditt slutliga antagningsbesked

En presentation om hur du hittar ditt besked, hur du svarar på det och vad som gäller under reservantagningen hittar du HÄR.

Det slutliga antagningsbeskedet grundar sig på slutbetyget. Det innebär att antagningsresultat och antagningspoäng kan skilja sig från det preliminära antagningsbesked du fick i april. Förändringen kan bero på till exempel ökad konkurrens där sökande elevers betyg har höjts, att antalet platser på utbildningar har ändrats eller att antalet sökande till utbildningar har ökat.

När du blir antagen på ett val prövas inte dina underliggande val. Om du hellre vill prövas på ett lägre val måste du göra ett sent omval. Högre val som du är reserv till påverkas inte av att du avstår ett lägre val du är antagen på. Om du är antagen på en plats men reserv på ett högre val kommer du att prövas på din reservplats. Blir det en ledig plats på en utbildning som du står i tur till, blir du antagen där istället och förlorar platsen på ditt lägre val. Därför är det mycket viktigt att avstå reservplatser om du hellre vill behålla den plats du är antagen på.

Om du har blivit antagen till ett introduktionsprogram men under sommaren kompletterar dina betyg och blir obehörig till det programmet, får du inte behålla den platsen. Erbjudandet om platsen gäller bara så länge du har den behörighet som krävs för just det introduktionsprogrammet. Du som fått besked att du är obehörig till de val du gjort bör omgående kontakta din studie- och yrkesvägledare för att lägga till ytterligare val.

Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked. Det gör du antingen som inloggad i Indra, under Mitt gymnasieval eller via svarskortet på antagningsbeskedet. Datum för när detta senast ska göras hittar du under Händelser & datum på Indras startsida. Du måste tacka ja till eller avstå varje val du har i din ansökan samt ange om du vill stå kvar som reserv. Om du är osäker på hur du ska göra eller om du vill göra ett omval ska du omgående kontakta din studie- och yrkesvägledare. Du som har gjort val utanför Fyrbodals antagningsområde måste lämna svar till det antagningskansli utbildningen tillhör.

Ytterligare information om din antagning finns under Mitt gymnasieval i Indra. Om du har tappat bort ditt lösenord begär ett nytt under knappen Logga in, och länken Återställ ditt lösenord. Detta kräver att din e-post finns registrerad i Indra. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagning Fyrbodal för hjälp att registrera e-postadressen. Kontaktuppgifter till oss hittar du HÄR.

Enligt Skollagen och Gymnasieförordningen kan du inte överklaga beslut om antagning. Om du ändå anser att ditt gymnasieval har behandlats felaktigt kan du skriva till Antagning Fyrbodal. Om ditt gymnasieval blivit felaktigt handlagt kommer Antagning Fyrbodal att rätta till felet. Kontaktuppgifter till oss hittar du HÄR.

Förklaring om antagningspoäng

På antagningsbeskedet kan du se ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet, där varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. Till populära utbildningar är det ofta fler elever som söker än vad det finns platser. De elever med högst meritvärde blir erbjudna en plats först. Det är alltså med ditt meritvärde som du konkurrerar om en plats på ett gymnasieprogram.

På ditt antagningsbesked kan du också se vilken lägsta poäng som krävdes för att bli antagen till de utbildningar du sökt.

Aktuella antagningspoäng och statistik för alla utbildningar i Fyrbodal hittar du HÄR.


Om ditt reservantagningsbesked

När du blir antagen på ett val prövas inte dina underliggande val. Om du hellre vill prövas på ett lägre val måste du göra ett sent omval, kontakta då din studie- och yrkesvägledare. Om du är antagen på en plats men reserv på ett högre val kommer du att prövas på din reservplats. Blir det en plats ledig där som du står i tur till, förlorar du platsen på ditt lägre val. Därför är det mycket viktigt att avstå reservplatser om du hellre vill behålla den plats du nu är antagen på. Om du tidigare var antagen på ett lägre val finns den platsen inte längre kvar, eftersom du skulle ha avstått reservplatser du inte längre är intresserad av.

Om du har blivit antagen till ett introduktionsprogram men under sommaren kompletterar dina betyg och blir obehörig till det programmet, får du inte behålla den platsen. Erbjudandet om platsen gäller bara så länge du har den behörighet som krävs för just det introduktionsprogrammet. Du som fått besked att du är obehörig till de val du gjort bör omgående kontakta din studie- och yrkesvägledare för att lägga till ytterligare val.

Om du fortfarande är reserv till en utbildning när skolan startat blir du kontaktad av antagning Fyrbodal om det uppstår en ledig plats. När du blir tillfrågad om att byta till en eventuell reservplats, måste du lämna besked inom två timmar. Kontrollera i Indra att vi har rätt e-postadress och mobilnummer till dig så vi snabbt når dig under reservantagningen. Du kan själv ha koll på dina reservplaceringar från dag till dag när du loggar in i Indra. Observera att du kan åka både upp och ner i reservkön beroende på om vi får in till exempel felaktigheter.

Ytterligare information om din antagning finns under Mitt gymnasieval i Indra. Om du har tappat bort ditt lösenord begär ett nytt under knappen Logga in, och länken Återställ ditt lösenord. Detta kräver att din e-post finns registrerad i Indra. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagning Fyrbodal för hjälp att registrera e-postadressen. Kontaktuppgifter till oss hittar du HÄR.