Yrkes- och Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen är främst avsedda för dig som tänkt att studera vidare efter gymnasiet, yrkesprogrammen är tydligare inriktade på arbete, men du kan också välja att studera vidare – även på yrkesprogrammen har du möjlighet att skaffa grundläggande högskolebehörighet. Oavsett vilket nationellt program du väljer finns det alltså möjlighet att studera vidare efter gymnasiet, prata med din studie- och yrkesvägledare för att få all information.

För dig som inte är behörig till något av de nationella programmen finns Introduktionsprogrammet. De olika inriktningarna syftar till att du ska bli behörig till nationella program eller komma närmare ett arbete.

Skolverket har mycket information om den svenska skolan, gymnasieprogram och yrken. Ta gärna del av information på deras webbplatser: