Inloggning Personal

På dessa sidor finns information riktad till dig som arbetar i sökandes hemkommun eller hos mottagande huvudman. Du använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Är du ny? Kontakta Antagning Fyrbodal.