Programguide

I gymnasieskolan finns 18 nationella program, varav 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Det finns också 4 introduktionsprogram.

Välj program:

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

För dig som vill lära om socialt eller pedagogiskt arbete med barn, ungdomar eller vuxna, t ex inom barnomsorg, skola, fritids- och friskvårdssektorn.

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som vill lära dig om bygg- och anläggningsbranschen, t ex bygga och underhålla hus, jobba med markarbete, måleri eller plåtslageri.

Läs mer

El- och energiprogrammet

För dig som vill lära dig om automatiserad produktion, dator och kommunikationssystem, miljö- och vattenteknik eller eldistribution och installation.

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet

För dig som vill lära dig om praktiskt arbete med fordon, transporter eller godshantering på lager/godsterminal.

Läs mer

Försäljnings- och serviceprogrammet

För dig som vill lära dig om handel, t ex försäljning, inköp och butiksarbete eller administration inom personal-, ekonomi- eller it-området.

Läs mer

Hantverksprogrammet

För dig som vill lära dig om kreativt hantverk; exempelvis inom florist-, frisör-, finsnickeri- eller textilbranschen.

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

För dig som vill lära dig om turism och hotell- och konferensverksamhet.

Läs mer

Industritekniska programmet

För dig som vill lära dig om maskinell eller processinriktad verksamhet med t ex produktframställning och materialbearbetning, eller om underhåll och svetsning inom industribranschen.

Läs mer

Naturbruksprogrammet

För dig om vill lära dig om naturbrukssektorn - växter, djur, mark, vatten eller skog.

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

För dig som vill lära dig om praktiskt arbete inom restaurang- och livsmedelssektorn, i bageri eller med färskvaror i butik.

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet

För dig som vill lära dig om värme- och ventilationssystem, avlopp, kyl- och värmepump eller fastighetsskötsel/-teknik.

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet

För dig som vill lära dig om arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller socialtjänst.

Läs mer

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet

För dig som vill få en bas kring ekonomi och lära dig om t ex företagsekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ger en grund för vidare studier inom området.

Läs mer

Estetiska programmet

För dig som vill lära dig om den konstnärliga delen av humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ger en grund för vidare studier inom området.

Läs mer

Humanistiska programmet

För dig som vill lära dig om samhällsvetenskap främst inom humaniora dvs kopplat till människan ur perspektiv som tid, kultur, historia, filosofi och litteratur. Utbildningen ger en grund för vidare studier inom området.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

För dig som vill lära dig om naturvetenskapliga ämnen som biologi, fysik, kemi och matematik, och förena experiment med teori. Utbildningen ger en grund för vidare studier inom området.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som vill lära dig om det samhällsvetenskapliga området i ett brett perspektiv, t ex samspel mellan individ och samhälle och hur det utvecklas världen över. Utbildningen ger en grund för vidare studier inom området.

Läs mer

Teknikprogrammet

För dig som vill lära dig om teknik- och naturvetenskap såsom tekniska processer, teknisk utveckling eller att utveckla en idé, designa och konstruera. Utbildningen ger en grund för vidare studier inom området.

Läs mer

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

För dig som saknar behörighet till nationella program och behöver komplettera dina grundskolebetyg. Utbildningen läggs upp individuellt efter dina behov.

Läs mer

Programinriktat val

För dig som vill läsa ett visst nationellt program, yrkesprogram eller högskoleförberedande program, men saknar behörighet. Programinriktat val är inriktat mot ett specifikt nationellt program.

Läs mer

Språkintroduktion

För dig som nyss kommit till Sverige. Fokus ligger på det svenska språket men du läser även andra ämnen.

Läs mer

Yrkesintroduktion

För dig som vill koncentrera dig på yrkeskunskaper för att bli behörig till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Läs mer