Gymnasieingenjör – Teknikprogrammets fjärde år

Elever som går eller tidigare har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde utbildningsår – och ta examen som gymnasieingenjör. Två skolor inom Fyrbodal erbjuder möjligheten under läsåret 2019-2020.


Om utbildningen

Gymnasieingenjörsutbildningen vänder sig till elever som vill studera ett extra år på Teknikprogrammet och därmed få en utbildning som ger möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som förbereder inför högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 10 veckor. Alla elever läser kursen ”Gymnasieingenjören i praktiken” och gör ett examensarbete.

Läs mer om utbildningens upplägg på Skolverkets webbplats.

Behörighet, ansökan och urval

Elever är behöriga att antas till gymnasieingenjörsutbildningen om de har tagit examen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

Behörighetskrav:

  • Slutbetyg från fullständigt teknikprogram eller motsvarande
  • Lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

Utöver detta finns kompletterande behörighetskrav för de olika nationella profilerna. Sökande ska ha godkända betyg i vissa kurser eller ha likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll:

  • För Design- och produktutveckling krävs godkända betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1 eller likvärdiga meriter.
  • För Informationteknik, utgång nätverksteknik, krävs godkända betyg i kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik eller likvärdiga meriter.
  • För Informationteknik, utgång mjukvaruteknik, krävs godkända betyg i kurserna programmering 1 och webbutveckling 1 eller likvärdiga meriter.
  • För Produktionsteknik, krävs godkända betyg i kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1 eller likvärdiga meriter.
  • För Samhällsbyggande krävs godkända betyg i kurserna arkitektur och hus och byggnadsverk eller likvärdiga meriter.

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan gymnasieingenjörsutbildningen börjar, dock måste studierna påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Vart ska ansökan skickas?

Ansökan ska alltid skickas till din hemkommuns antagningskansli, oavsett var i Sverige programmet du söker ligger.

  • Bor du i någon av Fyrbodalskommunerna (undantag Åmål) ska du skicka din ansökan till Antagning Fyrbodal.
  • Bor du utanför Fyrbodals område ska ansökan skickas till din kommuns antagningskansli som sen vidarebefordrar ansökan till Antagning Fyrbodal.

Vad ska finnas med i ansökan?

Du som enbart söker gymnasieingenjörsutbildning på samma skola där du gått Teknikprogrammet behöver bara skicka in ansökningsblanketten.
I övriga fall ska du bifoga aktuell individuell studieplan tillsammans med ansökan och en vidimerad kopia av examensbeviset när du fått det.

Viktiga datum 2019

28 april – sista dag för ansökan

14 juni – sista dag att skicka in examensbevis (se undantag ovan)

1 juli – antagningsbesked kommer med posten

21 juli – sista dag att svara

Använd ansökningsblanketten för Gymnasieingenjörsutbildningen.
Skicka senast 28 april till adressen nedan:

Antagning Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 Uddevalla