Gymnasieingenjör – Teknikprogrammets fjärde år

Elever som går eller tidigare har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde utbildningsår – och ta examen som gymnasieingenjör. Inom Fyrbodal erbjuds TE4 på Uddevalla gymnasieskola.


Om utbildningen

Gymnasieingenjörsutbildningen vänder sig till elever som vill studera ett extra år på Teknikprogrammet och därmed få en utbildning som ger möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som förbereder inför högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 10 veckor. Alla elever läser kursen ”Gymnasieingenjören i praktiken” och gör ett examensarbete.

Läs mer om utbildningens upplägg på Skolverkets webbplats.

Behörighet, ansökan och urval

Elever är behöriga att antas till gymnasieingenjörsutbildningen om de har tagit examen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

Behörighetskrav:

  • Slutbetyg från fullständigt teknikprogram eller motsvarande
  • Lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

Utöver detta finns kompletterande behörighetskrav för de olika nationella profilerna. Sökande ska ha godkända betyg i vissa kurser eller ha likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll:

  • För Design- och produktutveckling krävs godkända betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1 eller likvärdiga meriter.
  • För Informationteknik, utgång nätverksteknik, krävs godkända betyg i kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik eller likvärdiga meriter.
  • För Informationteknik, utgång mjukvaruteknik, krävs godkända betyg i kurserna programmering 1 och webbutveckling 1 eller likvärdiga meriter.
  • För Produktionsteknik, krävs godkända betyg i kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1 eller likvärdiga meriter.
  • För Samhällsbyggande krävs godkända betyg i kurserna arkitektur och hus och byggnadsverk eller likvärdiga meriter.

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan gymnasieingenjörsutbildningen börjar, dock måste studierna påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Vart ska ansökan skickas?

Uddevalla gymnasieskola hanterar själva ansökan och antagning till Teknikprogrammets fjärde år, mer information hittar du på deras hemsida.