VVS-college

Inom Fyrbodals område har vissa skolor certifierats till VVS-college. Ett branschcertifierat VVS-college ger eleverna förutsättningarna att få de kunskaper som företagen förväntar sig att de ska ha när de slutar skolan. Elever från ett VVS-colleget är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter utbildningen.

Kommuner i vårt område som har skolor med VVS-college är Mellerud, Trollhättan, och Uddevalla.

Du kan läsa mer på VVS-college hemsida om vad det innebär, om kriterierna som ska vara uppfyllda samt vilka skolor i kommunerna som är certifierade.