Antagning till gymnasiet

I april får alla som sökt till gymnasiet ett preliminärt antagningsbesked. Att det är preliminärt betyder att det kan komma att ändras – det är alltså inte en garanti för att du fått en plats – men det ger dig en fingervisning om hur du ligger till. Är du inte preliminärt antagen till något program bör du fundera på om du ska lägga till fler val i din ansökan för att öka chansen att bli antagen. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med råd och att lägga till val.

Det slutliga antagningsbeskedet kommer i slutet av juni och då vet du säkert om du kommit in och på vilken utbildning. Det är viktigt att du svarar på beskedet, det kan finnas reserver som gärna vill ha platsen om du bestämt dig för ett annat program.

Vad är det då som kan ändras till slutantagningen?

  • Elever kan höja sitt meritvärde i slutbetyget, och då alltså konkurrera med ett högre meritvärde.
  • Skolorna har ändrat antalet platser på sina utbildningar.
  • Under justeringsperioden kan elever lägga till val vilket gör att det kan vara fler (eller färre!) elever som är med och konkurrerar om platserna i slutantagningen.
  • Det preliminära antagningsbeskedet baseras på betygen från höstterminen. Slutantagningen i juni baseras på slutbetygen – under våren kan fler elever bli behöriga och vara med och konkurrera om platserna på programmet i slutantagningen.

Reservantagning

Om du är behörig, men inte blivit antagen till något program i slutantagningen, står du som reserv och prövas på nytt i reservantagningen som startar i början av augusti.

Antagningsordning

Antagning till gymnasiet görs i en viss ordning, främst är det meritvärdet som avgör. Det kan också ha betydelse om du är mottagen i första eller andra hand samt om din ansökan kommit in i tid.

Dina val prövas i den ordning de ligger i ansökan. Indra ser till att du blir antagen på första möjliga val, du kan bara bli antagen till 1 program inom Fyrbodals antagningsområde. Det gäller att du är behörig och att dina meritvärden räcker för att få en av platserna som finns på utbildningen. Om du blir antagen på val 1 prövas du inte för antagning på val 2, 3 etc. Om du blir antagen på ett lägre val, står du som reserv till de högre val där du är behörig.