Statistik kring gymnasievalet

Här kan du följa sök- och antagningsstatistik på respektive program som är tillgängligt i Indra. Statistiken uppdateras regelbundet under hela antagningsåret.


Datum för statistik 2021

Sökandestatistik – tas fram och publiceras följande datum under året: 8, 15 och 22 januari, 2, 12 och 26 februari, 12 mars, 23 april, 7, 14 och 21 maj, 4 juni.

Antagningsstatistik – tas fram och publiceras 15 april, 24 juni, 4 augusti och 10 september.

Från och med 2016 används ett nytt antagningssystem. Det innebär att tidigare statistik är i ett annat format.

Notera att de listor vi publicerar här presenterar antal sökande som är behöriga och har programmet som sitt första val, samt obehöriga elever som har programmet som första val. Det finns utöver dessa obehöriga sökande med programmet som senare val. Många som är obehöriga i början av året kommer att bli behöriga under vårterminen och bland dem som har programmet som val 2 eller senare finns sökande som inte kommer att antas på sitt val 1.

Om du som tar del av statistiken vill hänvisa till den, t ex i media, är det alltid bra om du först kontaktar Antagning Fyrbodal så kan vi förklara vad som visas och ofta hjälpa till att sammanställa uppgifter på ett sätt som är bättre anpassat för just dig. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Sökande- och antagningsstatistik