Överklaga beslut

Det finns vissa beslut som gäller antagningen till gymnasieskolan som du kan överklaga om du tycker att beslutet är fel. När du får beslutet ska det finnas en anvisning om hur du gör när du överklagar.


Du kan överklaga beslut gällande:

  • mottagande och behörighet till nationella program i gymnasieskolan. (Skollagen 16 kap, 36 §)
  • mottagande och behörighet till introduktionsprogram som utformats för en grupp elever. (Skollagen 17 kap, 14 §)

Skicka överklagandet till den huvudman (kommun) som fattat beslutet, inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd. Skriv ut kvittensen på din gymnasieansökan och bifoga den med överklagandet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från att du fått beslutet.


Du kan inte överklaga:

  • beslut om antagning till gymnasieskola
  • mottagande till viss inriktning i högre årskurs
  • beslut gällande antagning i fri kvot