Introduktionsprogram

Fyra olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ersätter det tidigare individuella programmet och ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.

De fyra introduktionsprogrammen är:

  • Programinriktat val – IMV
  • Yrkesintroduktion – IMY
  • Individuellt alternativ – IMA
  • Språkintroduktion – IMS

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp med intresseanmälan/ansökan.

Läs mer om de fyra introduktionsprogrammen