Motorbranschcollege

Inom Fyrbodals område har vissa skolor certifierats till Motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att berörda gymnasieskolors fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Det långsiktiga syftet är att stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen.

I vårt område har Uddevalla gymnasieskola certifierats som Motorbranschcollege.

Du kan läsa mer på Motorbranschcolleges hemsida om vad det innebär, om kriterierna som ska vara uppfyllda.