College

Inom Fyrbodals område har vissa skolor certifierats till college – en samverkansform mellan skola och arbetsliv i syfte att skapa attraktiva och moderna utbildningar med hög kvalitet. För att bli certifierad måste en mängd kriterier vara uppfyllda.

Inom Fyrbodal finns certifiering till Teknikcollege respektive Vård- och omsorgscollege. Läs gärna mer om vilka utbildningar och skolor det är och vad det kan innebära för dig som elev.

Länk till Teknikcollege sida

Länk till Vård- och omsorgscollege sida