Reservantagning pågår!

4 augusti, 2022

Just nu pågår reservantagningen där de elever som är reserver eller som har gjort sena omval erbjuds plats på program där det finns lediga platser.

De elever som får ett förändrat antagningsbesked meddelas via Indra och måste logga in för att se sitt nya besked. Om det är nära skolstart och efter att skolorna har börjat så tar Antagning Fyrbodal kontakt med berörda elever via telefon för att erbjuda plats och för att informera om tid och plats för skolstart.

Antagning Fyrbodal hanterar reservantagningen fram till den 8 september då ansvaret lämnas över till skolorna.