Ordinarie ansökningsperiod är slut

2 februari, 2024

Vad händer nu?

Nu är Indra stängt och du kan inte längre göra nya val eller ändra din ansökan. Under februari och mars hanteras din ansökan. Det kan t.ex. handla om att ansökan skickas vidare till andra kanslier eller att kommuner ska yttra sig om mottagande.

11 april kl 13.00 kan du logga in i Indra och se ditt preliminära antagningsbesked. Det skickas inget besked via post. Det preliminära beskedet är baserat på höstterminsbetygen. Eftersom betygen kan ändras och elever har möjlighet att ändra sina val är det inte säkert att resultatet blir detsamma vid slutantagningen i juni.

11 april – 3 juni är Indra öppet igen och du har då möjlighet att justera i din ansökan. Du kan inte göra några ändringar själv, utan måste få hjälp av din studie- och yrkesvägledare. Är du nöjd med det val du gjort behöver du inte göra något alls under justeringsperioden. Om du gör ändringar i din ansökan efter 3 juni anses dina val sena. Detta gäller helt nya val som läggs till eller val som flyttas upp.