I väntan på nästa antagningsår…

7 augusti, 2019

Antagning Fyrbodal har lämnat över ansvaret för antagningen till varje huvudman (skola) som nu sköter omval och byten själva. Vill du byta program eller skola är det bäst att kontakta SYV på din gymnasieskola, där kan du få hjälp.

Antagning Fyrbodal arbetar under hösten med att planera och förbereda inför kommande antagningsår. Det innebär att vi vissa dagar kan vara svåra att nå via telefon. Vi bevakar alltid inkommande e-post, så använd gärna antagning@fyrbodal.se för snabb kontakt med oss.