Den slutliga antagningen är klar!

25 juni, 2020

Du kan nu logga in i Indra och se ditt antagningsbesked. Det kommer inget antagningsbesked med posten. Du ska svara på antagningsbeskedet senast 9 juli klockan 23:59 och det gör du också via Indra.

Det finns en mängd olika varianter på status som du kan få i ditt antagningsbesked. Några är enkla att förstå, är du till exempel antagen till utbildningen står det Antagen. Läs här för information om de antagningsstatusar som finns och vad de innebär.

Läs alternativen noga så att ditt svar blir korrekt. Du kanske blivit antagen på val 2 och är reserv på val 1. Fundera då på hur du vill göra – vill du fortfarande hellre komma in på val 1 ska du välja ”Tacka ja” på val 2 och ”Stå kvar” på val 1. Finns det en plats för dig på val 1 i reservantagningen kommer du att bli antagen på val 1 och din plats på val 2 stryks. Tänk på att svara på alla val där det finns svarsknappar.

Har du inte kommit in på något av dina val, till exempel för att du är obehörig, kommer personal vid Introduktionsprogrammet att kontakta dig för att planera hur du ska gå vidare.

Om du blivit behörig i sommarskola, om du gjort ett sent omval och/eller om du är andrahandsmottagen, kommer din ansökan att prövas först i reservantagningen och du kan se ditt besked i Indra 5 augusti.

Om du vill ändra eller komplettera din ansökan inför reservantagningen ska du i första hand kontakta din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig. Är inte den personen på plats kan du kontakta Antagning Fyrbodal. Se Bra att veta under sommaren för mer information och kontaktuppgifter till oss. Där finns också svar på vanliga frågor som brukar dyka upp under sommaren.

Vecka 29 och 30 håller Antagning Fyrbodal stängt. Det sker ingen handläggning av ansökan och antagning under denna period och du kan lugnt avvakta med eventuella frågor tills att vi är tillbaka. Du kan också mejla antagning@fyrbodal.se så tar vi hand om ditt ärende så snart vi kan.