Nytt datum för slutlig antagning

11 maj, 2021

Besked gällande slutlig antagning till gymnasieskolan är framflyttat ett par dagar.

Nytt datum för slutligt antagningsbesked är den 29 juni klockan 13.00. Förskjutningen beror på att skolorna har svårt att rapportera in slutbetyg i tid på grund på pandemin.

Eleverna kommer alltså inte att kunna logga in i Indra vid det datum som tidigare aviserats för slutantagning, 24 juni, utan först den 29 juni.