I väntan på nästa antagningsår…

8 september, 2023

Antagning Fyrbodal har lämnat över ansvaret för antagningen till varje huvudman (skola) som nu tar hand om de sena omval eleverna gör. Vill du byta program eller skola ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på din gymnasieskola, så får du ytterligare information. Varje skola bestämmer själva hur långt in på terminen som de tar accepterar byten mellan program.

Antagning Fyrbodal arbetar under hösten med att planera och förbereda inför kommande antagningsår. Det innebär att vi vissa dagar kan vara svåra att nå via telefon. Vi bevakar dock inkommande e-post, så använd gärna antagning@fyrbodal.se för snabb kontakt med oss.