Reservantagning!

7 augusti, 2019

Du kan nu logga in i Indra för att se om du har fått ett förändrat antagningsbesked under reservantagningen. För dig som blivit antagen på ett lägre val och står kvar som reserv till ett högre finns fortfarande chansen att komma in. Reservantagningen pågår ända fram till 5 september och det kan hända att du blir erbjuden en plats även efter att skolan har börjat. Antagning Fyrbodal tar då alltid kontakt med dig för att kolla om du fortfarande vill in på det programmet eller om du kanske är nöjd med det program du börjat på.