Nu är den slutliga antagningen klar!

26 juni, 2019

Missade du att svara på ditt antagningsbesked? Då har du en andra chans att göra det 29 juli klockan 10.00 – 1 augusti klockan 16.00. Se gärna mer information under Aktuellt, Bra att veta under sommaren.

Läs alternativen noga så att ditt svar blir korrekt. Du kanske blivit antagen på val 2 och är reserv på val 1? Fundera då på hur du vill göra – vill du fortfarande hellre komma in på val 1 ska du välja ”Tacka ja” på val 2 och ”Stå kvar” på val 1. Finns det en plats för dig på val 1 i reservantagningen kommer du automatiskt att bli antagen till val 1 och din plats på val 2 stryks.

Vad betyder det som står på antagningsbeskedet? Läs här!

Har du inte kommit in på något av dina val? Om det beror på att du är obehörig kommer personal på introduktionsprogrammet att kontakta dig för att planera hur du ska gå vidare. Är du behörig står du som reserv och har fortfarande chans att komma in i reservantagningen. Kontakta din SYV eller Antagning Fyrbodal om du vill komplettera med fler val.

Om du blivit behörig i sommarskola, om du gjort ett sent omval eller om du är andrahandsmottagen kommer din ansökan att prövas först i reservantagningen och du kan se ditt besked i Indra 7 augusti.

Antagning Fyrbodal har stängt vecka 29 och 30 men under denna period händer ingenting gällande antagningen och du kan lugnt avvakta med din fråga tills att vi är tillbaka i vecka 31. Vi har samlat information som kan vara bra att ha under sommaren på en särskild sida, där finns bland annat uppgifter om när du kan nå oss och svar på vanliga frågor. Titta gärna här!